Gemeenten en provincies werken samen in omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren. 

Zie ook: Vergunningverlening, toezicht en handhaving onder de Omgevingswet

Ons standpunt

De toename van de complexiteit van de leefomgeving en de komst van de Omgevingswet vragen om meer aandacht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Gemeenten en provincies werken samen met de omgevingsdiensten om het VTH-stelsel te verbeteren en vernieuwen. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Kwaliteit VTH

1324 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 12 februari 2024 om 17:10

Modelverordening kwaliteit VTH

De VNG en het IPO hebben samen een modelverordening gemaakt over de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De verordening gaat over alle Wabo-taken en bevat output- en outcome-doelen.

Lees meer over de modelverordening

Publicaties & Brieven