Gemeenten en provincies werken samen in omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Kwaliteit VTH

1618 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 september 2021 om 11:15

Modelverordening kwaliteit VTH

De VNG en het IPO hebben samen een modelverordening gemaakt over de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De verordening gaat over alle Wabo-taken en bevat output- en outcomedoelen.

Publicaties & Brieven