Gemeenten en provincies werken samen in omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Kwaliteit VTH

1523 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 april 2021 om 08:54

Modelverordening kwaliteit VTH

De VNG en het IPO hebben samen een modelverordening gemaakt over de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De verordening gaat over alle Wabo-taken en bevat output- en outcomedoelen.

Publicaties & Brieven