Op dit moment geldt de Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als grondslag voor deze modelverordening. Daarom is de nieuwe Model Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht opgesteld, die vanaf dat moment de huidige modelverordening vervangt.

Competentieprofielen

De VNG heeft de competentieprofielen VTH vernieuwd, wat heeft geresulteerd in 5 nieuwe competentieprofielen: casemanager, vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, juridisch adviseur en specialistisch adviseur. Met inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de competentieprofielen onderdeel van de kwaliteitscriteria VTH. In de VTH netwerksessie van 28 september 2022 zijn de kwaliteitscriteria uitgelegd.

Huidige modelverordening

Tot inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt nog de huidige modelverordening over kwaliteit voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Deze verordening gaat over alle Wabo-taken en bevat output- en outcomedoelen.

Oorspronkelijke modelverordening

Onderstaande ledenbrief gaat over de oorspronkelijke modelverordening en bevat meerdere bijlagen, waaronder faq's en een spoorboekje.