VTH Netwerkbijeenkomsten

Op 28 september heeft de VTH netwerkbijeenkomst over de nieuwe VTH competentieprofielen plaatsgevonden. 

De VNG heeft de competentieprofielen VTH vernieuwd, wat heeft geresulteerd in 5 nieuwe competentieprofielen. Namelijk: casemanager, vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, juridisch adviseur en specialistisch adviseur. Met inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de competentieprofielen onderdeel van de kwaliteitscriteria VTH. Wilt u graag weten welke competenties voor deze VTH-profielen nodig zijn, dan is deze netwerkbijeenkomst een kolfje naar uw hand. 

Lees meer over de competentieprofielen

Onderwerpen

Lijnmanagers en HR-adviseurs van gemeenten en omgevingsdiensten kunnen de profielen gebruiken als hulpmiddel om hun teams te ontwikkelen. Met als doel om samen steeds beter in de geest van de Omgevingswet te kunnen werken. Tevens is er een stappenplan ontwikkeld om inzicht te krijgen of voldaan wordt aan de competentieprofielen op organisatieniveau.  

In deze netwerkbijeenkomst wordt uitgelegd wat de verschillen zijn met de vorige competentieprofielen. Ook wordt het stappenplan toegelicht en duidelijk gemaakt op welke manier u het stappenplan kan toepassen. Met als einddoel: beter inzicht krijgen op welke competenties uw medewerkers nodig hebben voor een correcte implementatie van de VTH afdeling van de Omgevingswet. 

Vragen

Naar aanleiding van deze sessie waren er vragen over de kwaliteitscriteria die zijn beantwoord door VNG en IenW. Zie bijlage 'antwoorden op de vragen uit netwerksessie VTH competentieprofielen'.