Over het functioneren van het VTH-stelsel is een aantal rapporten verschenen. Alle rapporten benadrukken de noodzaak tot herbezinning. Daarin vinden de partijen elkaar. Ook de VNG pleit voor het aanpassen van het bestaande stelsel, maar wel vanuit een aantal kaders.