In het “Kompas Invoering Omgevingswet” beschrijven we de denkstappen en keuzes bij de invoering van de Omgevingswet. Het is verstandig om daarop geregeld te reflecteren, ook voor gemeenten die al langer bezig zijn.

Dit kompas is geen wegwijzer van A naar B, het is op elk moment in het invoeringsproces bruikbaar om de gekozen route te herijken. We beschrijven de stappen om te komen tot een samenhangende invoeringsstrategie die aansluit bij de ambities en de maatschappelijke opgaven.

Vanuit het kompas verwijzen we naar aanvullende informatie en ondersteunend materiaal.

Het kompas is gemaakt door het Programma Omgevingswet van de VNG en wordt geregeld geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en voortschrijdend inzicht.

De zes stappen van het kompas

  1. Kennis ontwikkelen van de bedoeling en de beoogde werking van het stelsel Omgevingswet.
  2. Gemeentelijke ambitie bepalen basis van lokale maatschappelijke opgaven.
  3. Keuzes voor het uitwerken en toepassen van de Omgevingswet in de eigen gemeentelijke context.
  4. Gemeentelijke veranderopgave en je verandertype bepalen.
  5. Invoeringsstrategie ontwikkelen.
  6. Operationele aanpak opzetten.

De stappen lopen in de praktijk door elkaar en dat is niet erg. Door de onderlinge samenhang is het mogelijk om op elk moment in te stappen.

Beschrijvingen en ondersteunend materiaal

Per stap beschrijven we het volgende:

  • Wat heb je als gemeente te doen en met wie?
  • Wanneer moeten de activiteiten zijn uitgevoerd en waarom?

Ook staan er bij elke stap verwijzingen naar meer informatie en ondersteunend materiaal zoals dialoogmodellen, factsheets, checklists en praktijkvoorbeelden.

Vragen?

Als u vragen heeft over het kompas, dan kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Omgevingswet.

  • Het Informatiepunt is bereikbaar via het vragenformulier en telefonisch via  088 – 79 70 790.