Zodra je ambitie, strategische keuzes, veranderopgave en verandertype bekend zijn en je een bijpassende invoeringsstrategie hebt ontwikkeld, kun je de operationele aanpak bepalen.

De VNG heeft voor verschillende aspecten van de invoering van de Omgevingswet checklists gemaakt.

Wie en wat?

Bepalen operationele aanpak invoering Omgevingswet. Welke activiteiten ga je ondernemen om te voldoen aan de eisen van de wet en om je ambitie met de Omgevingswet te realiseren?

Deze activiteiten zijn te ordenen langs de drie sporen: kerninstrumentarium, anders werken en informatievoorziening. Voor elk van deze sporen hebben wij checklists ontwikkeld met de activiteiten die je in elk geval moet ondernemen.

Wanneer en waarom?

De operationele aanpak kan worden bepaald zodra de veranderopgave en het verandertype zijn vastgesteld en een bijpassende invoeringsstrategie is gekozen.