De Omgevingswet geeft meer mogelijkheden om ambities in de fysieke leefomgeving te realiseren. Dit kan met nieuwe juridische en digitale instrumenten, meer bestuurlijke afwegingsruimte en een andere werkwijze en dienstverlening.

Om de ambities van de eigen gemeente te bepalen, is het belangrijk om de essentie van de Omgevingswet goed te doorgronden.

Wat en wie?

Het is belangrijk dat gemeentelijke bestuurders, raadsleden, managers, medewerkers en griffie de Omgevingswet kennen. Informeer hen over de volgende aspecten:

  • Doelen en bedoeling van de wet.
  • Planning van het wetgevingstraject.
  • Opzet en beoogde werking van het wettelijk stelsel met de nieuwe kerninstrumenten.
  • Opzet en werking van de beleidscyclus Omgevingswet.
  • Opzet en beoogde werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
  • Aspecten van ‘anders werken volgens de Omgevingswet’: integraal, gebiedsgericht, in samenwerking met de regio, ketenpartners, initiatiefnemers en belanghebbenden.

Het is belangrijk om duidelijk aan te geven wat er anders is dan nu en wat de gevolgen zijn voor ieders rol en werkwijze.

Wanneer en waarom?

Zo spoedig mogelijk. De Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking. Om de wet goed in te voeren, moeten gemeenten veel complexe afwegingen en keuzes maken.

Meer informatie