Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2023

Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' geeft aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum, om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet.

Het gaat allereerst om zaken die juridisch verplicht zijn. Alleen al dit minimum betekent een forse inspanning. Maar dit minimum is niet het enige dat we gemeenten adviseren om te doen. Er zijn ook zaken die juridisch gezien niet verplicht zijn, maar die wel noodzakelijk zijn vanuit bedrijfsmatig opzicht. En daarnaast is in het bestuursakkoord de afspraak vastgelegd dat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd blijft. Ook dat vraagt extra acties. Het overzicht ‘minimale acties Omgevingswet’ omvat deze drie soorten te treffen voorbereidingen.

Wijzigingen in versie 7.0
In versie 7.0 is de datum van inwerkingtreding aangepast.

Wegwijzers
Per minimum acties is er een wegwijzer opgesteld, waarin staat wat de urgentie is, wat de aandachtspunten zijn en wat er nodig is om de betreffende minimum actie uit te voeren. Bekijk de wegwijzers hier.