Wegwijzers bij minimale acties Omgevingswet

De minimale acties geven aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum, om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. Per minimum actie zijn er wegwijzers opgesteld, die u op weg helpen om met de betreffende minimum actie aan de slag te gaan.