De minimale acties geven aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum, om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. Per minimum actie zijn er wegwijzers opgesteld, die u op weg helpen om met de betreffende minimum actie aan de slag te gaan.

Wegwijzers bij minimale acties Omgevingswet