De minimale acties geven aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum, om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. Per minimum actie zijn er wegwijzers opgesteld, die u op weg helpen om met de betreffende minimum actie aan de slag te gaan.

route

In onderstaande opsomming ziet u de volledige lijst met minimale acties. De acties waarvoor een wegwijzer beschikbaar is kunt u aanklikken.

 1. Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald
 2. Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen
 3. Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht
 4. Kunnen beoordelen vergunningaanvragen
 5. Kunnen aanleveren indieningsvereisten
 6. Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld
 7. Vergunningverlening aangepast op de Wkb
 8. Proces verkennen initiatief ingericht
 9. Participatie bij initiatieven ingericht
 10. Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck
 11. Snelle dienstverlening voor topactiviteiten ingericht
 12. Toezicht en Handhaving ingericht
 13. Toezicht en handhaving aangepast aan de Wkb
 14. Kunnen wijzigen omgevingsplan
 15. Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan
 16. Plan(ning) gemaakt voor een nieuw omgevingsplan
 17. Programma luchtkwaliteit vastgesteld
 18. Kennis vergaard over kerninstrument programma
 19. Omgevingsvisie in voorbereiding
 20. Monitoring en evaluatie ingericht
 21. Kunnen uitvoeren gedecentraliseerde bodemtaken
 22. Kunnen toepassen procedures en regels voorkeursrecht en onteigenen
 23. Kunnen toepassen procedures en regels kostenverhaal
 24. Legesmodel, mandaatregelingen en verordening planschade aangepast
 25. Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien
 26. Verstrekken informatie over de Omgevingswet
 27. Veranderopgave na 2022 bepaald

Naar het overzicht van de minimale acties.