Deze wegwijzer hoort bij actie 5 uit lijst met minimale acties. Bij de inwerkingtreding van de wet stellen provincie, waterschap en gemeente de informatie beschikbaar die nodig is om een aanvraagformulier in het DSO LV samen te stellen. Hierin zijn ook  de gestelde indieningsvereisten meegenomen.  (Deze eis maakt als nummer 5.4 deel uit van de interbestuurlijke minimumlijst).   

De aanvraagformulieren in het DSO-LV zijn 'dynamische formulieren'. Deze formulieren worden opgebouwd met 'toepasbare regels', gebaseerd op de indieningsvereisten die zijn opgenomen in wet- en regelgeving. Het DSO-LV wordt gevuld met de aanvraagformulieren die zijn gebaseerd op de rijksregels en de bruidsschat. Daarna is het aan u om de gewenste wijzigingen in de bruidsschatformulieren aan te brengen volgens de voorschreven standaard (STTR). Bouw daarom voor de inwerkingtreding va de wet kennis op en verwerf de noodzakelijke systemen (of diensten).    

Urgentie

  • Als u bij een aanvraag of melding geen indieningsvereisten aanlevert, voldoet u niet aan de wet- en regelgeving.  
  • Het is belangrijk om binnen de gemeente kennis op te bouwen van de bruidsschat en de toepasbare regels. Het Rijk draagt deze bij de inwerkingtreding over aan gemeenten.  
  • Als de wet in werking is getreden bent u zelf verantwoordelijk voor de toepasbare regels bij de bruidsschat en het beheer ervan.  

Aandachtspunten  

  • U moet indieningsvereisten aanleveren in de vorm toepasbare regels. In de bruidsschat zitten de toepasbare regels die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de wet. U past deze aan uw eigen situatie aan.  
  • Het kan zijn dat u in de bestaande formulieren in het Omgevingsloket Online (OLO) aanpassingen hebben gemaakt aan de hand van uw huidige lokale regels. Het DSO-LV wordt als start met de toepasbare regels gebaseerd op de bruidsschat. Als uw situatie nu afwijkt van de situatie in de bruidsschat, dan moet u zelf de aanpassingen maken.  
  • In het DSO-LV worden u als gemeente automatisch als bevoegd gezag aangewezen voor aanvragen waar u dat bent. Als u een behandeldienst (zoals de Omgevingsdienst) heeft aangewezen als behandelaar van aanvragen, dan moet u dit zelf configureren in de digitale omgeving. Dit geldt ook voor het wel of niet aanvragen van een omgevingsoverleg. Dat kan op dit moment nog niet worden geconfigureerd.   
  • Toepasbare regels zijn ook nodig voor vergunningchecks en maatregelen op maat. Deze zijn niet verplicht, maar het uitgangspunt is om het bestaande dienstverleningsniveau te handhaven. Als u in het OLO vergunningschecks heeft, dan moet u ervoor te zorgen dat deze vergunningschecks ook in het nieuwe omgevingsloket beschikbaar zijn. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. U vindt hier meer over in actie 10 in de lijst met minimale acties. 

Handige producten en diensten  

Vindt u niet wat u zoekt? Voor meer producten en diensten kunt u de Producten- en Dienstencatalogus raadplegen.    

Contact