Wegwijzers bij minimale acties Omgevingswet

Deze wegwijzer hoort bij minimale actie 27 uit lijst met minimale acties. Er is gekozen deze minimale actie onder te brengen in een overkoepelende wegwijzer: wegwijzer 1

De Omgevingswet biedt een aangepaste set van instrumenten, regels, processen en mogelijkheden. Hoe die gebruikt gaan worden, is afhankelijk van de ambities, strategie en aanpak, maar ook van de financiële en organisatorische mogelijkheden van uw organisatie. Het aanpakken van de diverse maatschappelijke opgaven en het streven naar een goede dienstverlening vragen een bewuste keuze bij het inzetten van deze instrumenten. Die keuzes zijn ook zeker nodig door de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de financiële positie van de gemeente.  

Nu is het bepalen van de ambitie concreter te formuleren dan bij de start van het werken aan de Omgevingswet. Het vooraf in beeld brengen van de financiële consequenties van de uitvoering van de ambitie helpt om de haalbaarheid van de ambitie vast te stellen.