De implementatie van de Omgevingswet heeft een structureel effect op uw gemeente als organisatie. Groeiende, krimpende en veranderende capaciteiten, legesopbrengsten, vervallende taken, andere taken, noem maar op. Daarbij biedt de stelselwijziging veel decentrale beleidsruimte en daarmee veel keuzevrijheid op lokaal niveau – keuzes die ook effect gaan hebben op de organisatie en de financiën.

Het doel van de Werkwijze structurele effecten Omgevingswet is om de financiële effecten van de stelselwijziging op lange termijn inzichtelijk te maken voor uw gemeente. Er komen veranderingen op u af, en u kunt als gemeente keuzes maken over de invulling. De werkwijze biedt ondersteuning bij de strategische besluitvorming ten aanzien van keuzes die voorliggen bij het invoeren van de Omgevingswet.

Samenwerking met dienstverleners
Sinds begin 2020 is de werkwijze structurele effecten door meer dan 80 gemeenten succesvol doorlopen. De werkwijze wordt nu beschikbaar gesteld in samenwerking met een aantal dienstverleners op het financiële vakgebied. Zij volgen daarbij het instrumentarium dat door de VNG is ontwikkeld en hieronder wordt beschreven. Het team van de VNG houdt de regie op de werkwijze en de uitrol ervan.

Aan de slag met de werkwijze
Voor deze werkwijze is zowel kennis van de Omgevingswet als inzicht in gemeentelijke financiën en processen vereist. De werkwijze is daarom bedoeld voor een multidisciplinaire groep medewerkers (3 tot 5 personen) waarbij de volgende perspectieven betrokken zijn:

  • Afdeling Finance en Control
  • Ruimtelijke ordening/Planvorming (het wetsperspectief)
  • Vergunning, Toezicht & Handhaving (het organisatieperspectief)
  • Programmamanagement Omgevingswet

De werkwijze bestaat uit drie stappen: begrijpen, beredeneren en berekenen. 

Het resultaat

Met deze werkwijze ontwikkelt u stap voor stap een denkkader om de structurele effecten van de invoeringskeuzes van de Omgevingswet te begrijpen, te beredeneren en (waar mogelijk) te berekenen. Daarbij kan een gemeente bij elke module in- of uitstappen. Wanneer het alleen gaat om het begrijpen van de effecten, is module 2 de kern. Als het gaat om de begrotingseffecten, gaat u door tot en met module 3. Uw gemeente is daarna zelf in staat om de effecten van andere keuzes te beredeneren. Het resultaat is op vele manieren inzetbaar, al naar gelang de wens en behoefte van uw gemeente: strategisch, beleidsvormend, financieel, in de discussie met de ketenpartijen, enzovoorts.

Wat kunt u doen?

  • U kunt gebruikmaken van de spiekbriefjes. Inventariseer welke medewerkers in uw gemeente nodig zijn om hierover in gesprek te gaan.
  • Bent u daarna geïnteresseerd om met de werkwijze aan de slag te gaan? Neem dan contact op met één van de leveranciers.
  • De VNG werkt voor de werkwijze structurele effecten samen met de volgende leveranciers:
  • Mocht u nog verdere vragen hebben of graag informatie vanuit de VNG ontvangen, kunt u contact opnemen met omgevingswet@vng.nl.