De Omgevingswet gaat op veel plekken in de organisatie invloed hebben. Het Financieel Dialoogmodel biedt inzicht in de mogelijke kosten van de invoering van de Omgevingswet en laat ook zien op welke plekken in de gemeentelijke organisatie de Omgevingswet invloed zal hebben.

Het model creëert daarmee bewustwording. Het model is een dialoogmodel. Dat wil zeggen dat het is bedoeld om de dialoog over de invoering van de Omgevingswet binnen de gemeente op te starten, dan wel richting te geven. Het biedt houvast voor zowel organi­satorische onderwerpen als voor de mogelijke financi­ële impact van de invoering. Over het gebruik van het financieel dialoogmodel is een blog geschreven door de gemeente Oldebroek.

Doorontwikkeling

Het Financieel Dialoogmodel is voor het eerst beschikbaar gekomen in 2017. De resultaten uit dit jaar zijn samengevat in een factsheet. In 2018 en 2019 is het model verder ontwikkeld op basis van voortschrijdend inzicht en de behoeften van gemeenten. In de 2019 kunnen de aannames achter de berekeningen worden aangepast op de eigen werkelijkheid. Daarnaast is er een onderscheid tussen de bruto en netto invoeringskosten. “Bruto” zijn de totale kosten die een gemeente moet maken om de Omgevingswet te kunnen invoeren. “Netto” zijn de kosten waarvoor de gemeente extra budget moet aanvragen.

Toegang

De doorontwikkelde versie van het Financieel Dialoogmodel is beschikbaar via een besloten groep op het VNG Forum. Om toegang te krijgen tot het forum kunt u contact opnemen met ons. U krijgt toegang tot de groep, en daarmee tot het model, als u akkoord gaat met de voorwaarde om het model na het invullen naar ons op te sturen. De ingevulde modellen analyseren wij, volledig geanonimiseerd, om een algemeen beeld van de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten te krijgen. Wij begrijpen dat in het model vertrouwelijke gegevens staan. We gaan daar uiteraard vertrouwelijk mee om en delen nooit gegevens van individuele gemeenten. 

Meer informatie