Nu de Inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wkb op 1 januari 2024 met een Koninklijk Besluit is vastgesteld, kunnen en moeten we praktisch gaan kijken naar de impact van de Omgevingswet op de begroting vanaf 2024. Na een succesvolle reeks werkplaatsen in februari 2022, heeft de VNG besloten om opnieuw werkplaatsen Omgevingswet & Begroting te organiseren. 

Het doel van deze werkplaats is om gemeenten meer inzicht te geven in de consequenties van de Omgevingswet in de begroting. Denk dan aan de financiële gevolgen van participatie, effecten van het DSO, legesopbrengsten, capaciteitsconsequenties en vervallende of nieuwe taken. 

De werkplaatsen vinden plaats volgens een gestructureerde manier van werken. Binnen deze structuur krijgen de deelnemers inzicht in de impact vanuit de belangrijkste onderwerpen van de Omgevingswet die van invloed zijn op de begroting. Met dit inzicht gaan de deelnemers vervolgens zelf aan de slag. De structuur ziet er schematisch als volgt uit: 

Infographic WP OW&B

Mede naar aanleiding van de bevindingen uit de eerdere werkplaatsen, hebben wij de handreiking werkplaatsen Omgevingswet & Begroting opgesteld. Hierin staat per onderwerp de achtergrond, de bevindingen van de werkplaatsbijeenkomsten en onze aanbevelingen. Deze handreiking samen met een update over het Register Externe Veiligheidsrisico’s en de thema’s geluid en bodem hebben wij hier toegevoegd. 

De agenda voor de werkplaatsen in 2023 wordt binnenkort hier toegevoegd, en dan volgt ook een linkje naar een inschrijfformulier.