De Omgevingswet heeft gevolgen voor uw begroting van volgend jaar. Om gemeenten te helpen hoe zij inzicht in deze gevolgen kunnen krijgen, heeft de VNG vanaf februari de werkplaatsen Omgevingswet & Begroting georganiseerd. 

De VNG faciliteerde in de eerste helft van 2022 de werkplaatsen Omgevingswet & Begroting. Het doel van de werkplaats was om gemeenten meer inzicht te geven in de consequenties van de Omgevingswet in de begroting. Denk dan aan de financiële gevolgen van participatie, effecten van het DSO, legesopbrengsten, capaciteitsconsequenties en vervallende of nieuwe taken. 

De werkplaats vond plaats volgens een gestructureerde manier van werken. Met die structuur kreeg men een toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de Omgevingswet die van invloed zijn op de begroting. Met deze toelichting gingen de deelnemers vervolgens zelf aan de slag. De structuur ziet er schematisch als volgt uit: 

Infographic WP OW&B

Naar aanleiding van alle bevindingen hebben wij de handreiking werkplaatsen Omgevingswet & Begroting opgesteld. Hierin staat per onderwerp de achtergrond, de bevindingen van de werkplaatsbijeenkomsten en onze aanbevelingen. Deze handreiking samen met een update over het Register Externe Veiligheidsrisico’s en de thema’s geluid en bodem hebben wij hier toegevoegd.