De financiële aspecten van de Omgevingswet raken de gemeentelijke organisatie op meerdere vlakken. Niet alleen op het gebied van de invoeringskosten, ook op onderdelen van de structurele begroting. Dat betekent ook iets voor uw gemeente.

De VNG ontwikkelt ondersteuningsproducten, handreikingen en verzamelt expertise ter ondersteuning van de financiële functie: het opstellen van een programmabegroting, het voorspellen en voorzien van de structurele effecten, de impact op de financiën van samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisatie en het effect vanuit veranderende leges. Op deze pagina vindt u informatie, nieuws en de beschikbare producten. 

Beleidskader

Afspraken op landelijk niveau over de invoering, verantwoordelijkheden en bekostiging van de Omgevingswet.

Ondersteuning en overige financiële informatie

De VNG heeft samen met gemeenten en externe partijen op een aantal onderwerpen ondersteuningsproducten ontwikkeld. Deze geven inzicht in de financiële effecten van de Omgevingswet. Heeft u vragen of suggesties? Laat het ons weten door een mail te sturen naar omgevingswet@vng.nl.
 

Publicaties & Brieven