De financiële aspecten van de Omgevingswet raken de gemeentelijke organisatie op meerdere vlakken. Niet alleen op het gebied van de invoeringskosten, ook op onderdelen van de structurele begroting. Dat betekent ook iets voor uw gemeente.

De VNG ontwikkelt ondersteuningsproducten, handreikingen en verzamelt expertise ter ondersteuning van de financiële functie. Waaronder:

  • programmabegroting opstellen 
  • structurele effecten, ook vanuit de leges, voorspellen en voorzien
  • impact van samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisatie in kaart brengen

Op deze pagina vindt u informatie, nieuws en de beschikbare producten. 

Beleidskader

Afspraken op landelijk niveau over de invoering, verantwoordelijkheden en bekostiging van de Omgevingswet.

Nieuws

Ondersteuning en overige financiële informatie

De VNG heeft samen met gemeenten en externe partijen op een aantal onderwerpen ondersteuningsproducten ontwikkeld. Deze geven inzicht in de financiële effecten van de Omgevingswet. Heeft u vragen of suggesties? Laat het ons weten door een mail te sturen naar omgevingswet@vng.nl.
 

Publicaties & Brieven