De financiële aspecten van de Omgevingswet raken de gemeentelijke organisatie op meerdere vlakken. Niet alleen op het gebied van de invoeringskosten, ook op onderdelen van de structurele begroting. De VNG ontwikkelt ondersteuningsproducten, handreikingen en verzamelt expertise ter ondersteuning van de financiële functie: het opstellen van een programmabegroting, het voorspellen en voorzien van de structurele effecten, de impact op de financiën van samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisatie en het effect vanuit veranderende leges. Lees hieronder welke middelen beschikbaar zijn en gaan komen.

Ondersteuning en Overige financiële informatie

Samen met gemeenten en externe partijen zijn op een aantal onderwerpen ondersteuningsproducten ontwikkeld die inzicht geven in de financiële effecten van de Omgevingswet. Heeft u vragen of suggesties? Laat het ons weten door een mail te sturen naar omgevingswet@vng.nl.

Beleidskader

Afspraken op landelijk niveau over de invoering, verantwoordelijkheden en bekostiging van de Omgevingswet.

Publicaties & Brieven