In de Omgevingswet worden 26 wetten geïntegreerd. De beleidsterreinen die onder deze wetten vallen zijn ook onderdeel van de gemeentelijke begroting. Het 'Besluit begroten en Verantwoorden' (BBV) regelt de indeling van de gemeentelijke begroting.

Om inzicht te hebben welke onderdelen van de gemeentelijke begroting (deels) in scope zijn van de transitie van de Omgevingswet is het goed om de beleidsterreinen van de Omgevingswet te koppelen aan de BBV-indeling.

Koppeling met bvv taakvelden