De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in werking. Op 21 april 2016 hebben minister Schultz, de VNG, het IPO en de UvW een financieel akkoord gesloten over de verdeling van de kosten en de baten. De baten worden niet afgeroomd door uitnames uit het gemeentefonds. Ondanks dat dit stuk in 2016 is vastgesteld, is deze nog steeds relevant. Het is een bestuurlijk akkoord dat ook nu nog geldig is en heeft een basisfunctie in de financiële constructie van de Omgevingswet. 

In onze ledenbrief (Pdf, 497 kB) leest u meer over het belang en over de hoofdlijnen van het financiële akkoord. Ook lichten we toe:

  • kansen en impact voor gemeenten
  • de collectieve aanpak voor invoeringsondersteuning en digitalisering

Meer informatie