De financiële aspecten van de Omgevingswet raken de gemeentelijke organisatie op meerdere vlakken. Niet alleen op het gebied van de invoeringskosten, ook op onderdelen van de structurele begroting. Dat betekent ook iets voor uw gemeente.

Ter inspiratie deelt de VNG praktijkvoorbeelden van gemeenten, ter ondersteuning van de financiële functie. 
Hopelijk biedt dit overzicht u nieuwe inzichten en hulp bij bijvoorbeeld het vaststellen van leges en de berekening van structurele financiële effecten.

Memo bodemtaken OGO VTH onder Omgevingswet

Graafwerkzaamheden om glasvezel aan te leggen

De Omgevingsdienst De Vallei (ODDV) heeft in dit praktijkvoorbeeld de veranderingen naar aanleiding van de verschuiving van de bodem verantwoordelijkheid in kaart gebracht. 
Aan de hand van de ‘Wegwijzer bodem in de Omgevingswet’ is een overzicht gemaakt van de bestaande en nieuwe taken die door de ODDV na de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden uitgevoerd.  

Bekijk de memo bodemtaken

Notitie leges voor milieubelastende activiteiten

spaarvarken financiën

In september 2021 heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een notitie uitgebracht ten behoeve van het heffen van leges onder de Omgevingswet. Met het uitstel destijds heeft de regio gevraagd om de Legesnotitie te actualiseren en dat is dit document geworden. Het is goed om te benoemen dat dit praktijkvoorbeeld uit 2022 een werkversie betreft en de actualisatie van 2023 onderweg is. 

Bekijk de notitie leges voor milieubelastende activiteiten

Uitwerking structurele financiële effecten Omgevingswet en Wkb (30.000 inwoners)

memo geprikt op board

De gemeente met ongeveer 30.000 inwoners heeft in 2021 een diepergaand onderzoek gedaan naar de structurele financiële effecten als gevolg van de Omgevingswet en de Wkb. Daarbij is toen nog uitgegaan van een inwerkingtreding op 1 januari 2022 en daarmee zijn deze effecten dus ook voor het hele jaar 2022. 

Bekijk de publicatie over structurele financiële effecten voor kleine gemeenten

Uitwerking structurele financiële effecten Omgevingswet en Wkb (50.000 inwoners)

Vrouw rekent iets uit met rekenmachine

De gemeente met ongeveer 50.000 inwoners heeft in 2020 een inschatting gemaakt van de financiële effecten veroorzaakt door de Omgevingswet en de Wkb. De programmakosten zijn hier buiten beschouwing gelaten, maar de transitie- en structurele kosten zijn in dit praktijkvoorbeeld wel benoemd. 

Bekijk de publicatie over structurele financiële effecten voor middelgrote gemeenten

Voorstel leges omgevingsoverleg regionale werkgroep Midden-West Brabant

Foto vanuit de lucht

De regionale werkgroep van Midden-West Brabant deelt hun voorstel leges omgevingsoverleg. 

Bekijk hier de publicatie van de Regionale werkgroep Midden-West Brabant

Praktijkvoorbeeld: Effecten invoering Omgevingswet transformatiefase gemeente Dordrecht

luchtfoto

Gemeente Dordrecht heeft een document opgesteld dat kort weergeeft met welke kosten de gemeente rekening moet houden tijdens de transformatiefase (2021-2024) van de Omgevingswet. Dit heeft betrekking tot minimumeis 1: ''Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald''.

Bekijk hier de publicatie Effecten invoering Omgevingswet van gemeente Dordrecht

Praktijkvoorbeeld: Analyse financiële impact Omgevingswet op begrotingen omgevingsdiensten

omgevingswet

In dit onderzoeksrapport worden de resultaten gedeeld van een analyse op de financiële impact van de Omgevingswet. Naast de resultaten worden de gevolgen voor omgevingsdiensten in kaart gebracht en zijn er mogelijke maatregelen benoemd.

Bekijk hier het onderzoeksrapport met resultaten en gevolgen voor Omgevingsdiensten

Voorstel leges omgevingsoverleg regionale werkgroep Midden-West Brabant

Een meneer houd verschillende briefjes met geld in zijn handen

De wijze waarop een gemeente dit vorm geeft staat in principe vrij, maar in de meeste gevallen is de gemeentelijke legesverordening gebaseerd op de modelverordening van de VNG. De modelverordening is ook bij deze uitwerking het uitgangspunt.

Bekijk hier het concept voorstel leges omgevingsoverleg Regionale werkgroep Midden-West Brabant (2021).