Handreiking
Naar verwachting treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking op 1 januari 2023. Er loopt nog een parlementair proces, waarbij de Eerste Kamer vermoedelijk op 8 november gaat debatteren en een week later besluitvorming plaatsvindt rondom het Koninklijk Besluit. Daarmee ontstaat er voor gemeenten een...
Overig
In dit webinar vertellen Jeanette Caenen, werkzaam bij Financiën en Structurele effecten van het Programma Omgevingswet VNG, en Ellen Heeren, Financieel adviseur bij gemeente Dronten, u alles over de transformatiekosten en nemen u mee in het, door de werkgroep opgesteld, overzicht van de belangrijkste verwachte effecten in de transformatie en...