De gemeente is in staat om toepasbare regels voor de vergunningcheck op te stellen en aan te leveren aan het DSO-LV, volgens de daarvoor geldende standaard; vanaf de inwerkingtredingsdatum, tenminste voor die activiteiten waarvoor het uitvoeren van een vergunningcheck nu ook al mogelijk is (gelijkblijvend dienstverleningsniveau).

Met de vergunningcheck kunnen inwoners en bedrijven eenvoudig checken of een vergunning nodig is, in eerste instantie voor topactiviteiten. Het aanbieden van een vergunningcheck vanaf de inwerkingtredingsdatum is geen juridische verplichting. Het behouden van het huidige dienstverleningsniveau is wel bestuurlijk overeengekomen. Dit betekent dat vragenbomen moeten worden gemaakt voor alle activiteiten waarvoor nu in het OLO een vragenboom bestaat. Een deel van deze vragenbomen wordt meegeleverd met de bruidsschat en valt daarna onder gemeentelijk beheer. Een deel moet door de gemeente zelf opgesteld worden.

Urgentie

  • Het huidige dienstverleningsniveau moet gehandhaafd blijven. Een teruggang in het niveau van dienstverlening resulteert waarschijnlijk in een extra belasting van het klantcontactcentrum en meer onnodige vergunningaanvragen.
  • Analyseer welke vergunningchecks momenteel in het OLO worden aangeboden. (Om het huidige dienstverleningsniveau te handhaven moet u minimaal de vergunningchecks die u nu in het OLO heeft, vanaf de inwerkingtredingsdatum ook in het nieuwe Omgevingsloket aanbieden.)

Aandachtspunten

  • Geef prioriteit aan het maken van vergunningchecks die nu in het OLO beschikbaar zijn voor activiteiten die vaak gecheckt, aangevraagd of gemeld worden; de topactiviteiten.
  • Per de inwerkingtredingsdatum kunt u alleen vergunningchecks in het Omgevingsloket bieden voor activiteiten in de bruidsschat. Voor deze activiteiten zijn de zogenaamde ‘haakjes’ aanwezig in de Registratie Toepasbare Regels om toepasbare regels aan op te hangen.
  • Voor een deel van de activiteiten met regels in de bruidsschat levert het Rijk vergunningchecks, maar niet voor allemaal. De prioriteit ligt bij de topactiviteiten in de bruidsschat.
  • Er zijn activiteiten waarvoor de bruidsschat de indieningsvereisten bevat en de lokale verordeningen de regels voor vergunning-, meldings of informatieplicht bevatten, bijvoorbeeld in de kapverordening. Ook voor deze activiteiten maakt het rijk de formulieren. Het rijk kan echter niet de vergunningchecks maken. Dat moeten gemeenten zelf doen als dat nodig is om het huidige dienstverleningsniveau te handhaven.
  • De vergunningchecks die het Rijk bij de bruidsschat levert kunnen gemeenten aanpassen, net als de formulieren die het Rijk bij de bruidsschat levert. De aanpassingen dienen wel in overeenstemming te zijn met de geldende regels.
  • Als er aanvragen of meldingen zijn waarvoor in de situatie van het tijdelijke omgevingsplan geen haakjes in het loket zitten, dan kan het aanbieden van digitale checks en indieningsformulieren via de eigen website verlopen.
  • De lokale verordeningen blijven autonoom van kracht.

Handige producten en diensten

Vindt u niet wat u zoekt? Kijk voor meer producten en diensten in de Catalogus Omgevingswet voor gemeenten.

Contact