Toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels naar begrijpelijke vragenbomen voor initiatiefnemers. Toepasbare regels worden in het Omgevingsloket gebruikt in de drie onderdelen Vergunningcheck, Aanvragen en Maatregelen op maat. Ieder bestuursorgaan maakt zelf toepasbare regels voor de eigen juridische regels. Voor het onderdeel Aanvragen is dat verplicht. Voor de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat is dat niet verplicht, maar is bestuurlijk afgesproken dat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in ieder geval het huidige dienstverleningsniveau behouden blijft. 

Vragenbomen in het Omgevingsloket

Met vragenbomen kunnen burgers en bedrijven in het Omgevingsloket nagaan of een vergunning of melding voor hun initiatief nodig is. Met de vergunningcheck krijgt de initiatiefnemer een concreet antwoord op de vraag: 'Mag ik op deze locatie mijn initiatief starten, of moet ik daar een vergunning voor aanvragen, een melding doen of geldt er een informatieplicht? Als er een vergunning-, meldings- of informatieplicht geldt, wordt door middel van toepasbare regels een formulier met relevante vragen aan de gebruiker getoond. Bij maatregelen op maat kan de gebruiker via vragenbomen een overzicht krijgen van de maatregelen die hij of zij moet treffen.

Topactiviteiten en toepasbare regels

Topactiviteiten zijn activiteiten in de fysieke leefomgeving waarvoor het meest aanvragen of meldingen worden gedaan. Zoals het kappen van een boom. Voor deze activiteiten zijn vergunningchecks erg nuttig omdat ze de gebruiker vertellen welke plichten gelden voor zijn of haar activiteit. VNG heeft daarom een overzicht gemaakt van de topactiviteiten.

Op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet is meer informatie over toepasbare regels te vinden.

Ondersteuning voor toepasbare regels

De VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet bieden diverse instrumenten voor toepasbare regels. De producten van de VNG zijn te vinden in de Catalogus Omgevingswet voor gemeenten. De producten van ‘Aan de slag’ zijn te vinden op de website van het programma. Het ontwikkelaarsportaal van het programma bevat alle informatie over de Standaard Toepasbare Regels (STTR) en het aansluiten op de Registratie Toepasbare Regels van het DSO. Voor meer ondersteuning kunt u contact opnemen met uw Regionale Implementatiecoach Omgevingswet.

Instrumenten uitgelicht