Toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels naar begrijpelijke vragenbomen voor in het Omgevingsloket. Toepasbare regels worden in het Omgevingsloket gebruikt in de onderdelen Vergunningcheck, Aanvragen en Maatregelen op maat. Voor het onderdeel Aanvragen zijn ze verplicht. Voor de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat zijn ze niet verplicht. Wel is bestuurlijk afgesproken dat het huidige dienstverleningsniveau wordt behouden, ook voor vergunningchecks en maatregelen op maat. 

Vragenbomen in het Omgevingsloket

Met vragenbomen kunnen burgers en bedrijven in het Omgevingsloket nagaan of een vergunning of melding voor hun initiatief nodig is. Met de vergunningcheck krijgt de initiatiefnemer een concreet antwoord op de vraag: 'Mag ik op deze locatie zonder vergunning mijn initiatief starten, of moet ik daar een vergunning voor aanvragen, moet ik daarvoor een melding doen of geldt er een informatieverplichting? Als blijkt dat er een vergunning, melding of andere informatieverplichting nodig is wordt door middel van toepasbare regels een slim formulier met alleen relevante vragen aan de gebruiker getoond. En bij maatregelen op maat kan de gebruiker via vragenbomen een overzicht krijgen van de maatregelen die hij of zijn moet treffen.

Het DSO bevat nog geen toepasbare regels. Deze moeten door de bevoegde gezagen zelf worden gemaakt.

Meer informatie over toepasbare regels vindt u ook op de website van Aan de slag met de Omgevingswet

Topactiviteiten en toepasbare regels

Topactiviteiten zijn activiteiten in de fysieke leefomgeving waarvoor het meest aanvragen of meldingen worden gedaan. Zoals het kappen van een boom. Voor deze activiteiten zijn vergunningchecks erg nuttig omdat ze de gebruiker vertellen welke plichten gelden voor zijn of haar activiteit. VNG heeft daarom een overzicht gemaakt van de topactiviteiten.

Handreiking toepasbare regels

De handreiking toepasbare regels geeft u informatie over de mogelijkheden bij het gebruik van toepasbare regels, er wordt toegelicht waar ze uit bestaan, hoe ze samenhangen met de regels in het omgevingsplan en volgens welk stappenplan ze kunnen worden opgesteld.