Toepasbare regels vormen de ‘bouwstenen’ van vragenbomen. Met vragenbomen kunnen burgers en bedrijven nagaan of een vergunning of melding voor hun initiatief nodig is. Ook kunnen met toepasbare regels formulieren worden gemaakt voor het opstellen van een vergunningaanvraag die zich automatisch aanpassen aan het initiatief en de gegeven antwoorden.

Toepasbare regels worden gebruikt om gebruikers, zoals inwoners en ondernemers, optimaal te ondersteunen bij het checken of een vergunning nodig is of om een aanvraag in te dienen. Met de vergunningcheck krijgt de initiatiefnemer een concreet antwoord op de vraag: 'Mag ik op deze locatie zonder vergunning mijn initiatief starten, of moet ik daar een vergunning voor aanvragen, moet ik daarvoor een melding doen of geldt er een andere informatieverplichting?

Als blijkt dat er een vergunning, melding of andere informatieverplichting nodig is wordt door middel van toepasbare regels het juiste aanvraagformulier klaargezet. Toepasbare regels zijn daarmee de vertaling van juridische regels in begrijpelijke taal. Het DSO bevat nog geen toepasbare regels. Deze moeten door de bevoegde gezagen zelf worden gemaakt.

Oefenomgeving toepasbare regels

Vanaf juli 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2020 kunnen gemeenten zelf oefenen met toepasbare regels. Dat kan in een oefenomgeving in de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. In de oefenomgeving kunnen gemeenten ervaring opdoen met het maken, verifiëren en publiceren van toepasbare regels. Kortom, de stappen die nodig zijn om vragenbomen te publiceren in het Omgevingsloket. Hiermee krijgen gemeenten zicht op de ondersteuning die ze nodig hebben bij het werken met toepasbare regels.