Het rijk maakt bij zowel de rijksregelgeving als de bruidsschat toepasbare regels. Dat zijn juridische regels vertaald naar gewone mensentaal. Deze regels worden vervolgens digitaal toepasbaar gemaakt voor het Omgevingsloket. Met toepasbare regels kunnen initiatiefnemers in het Omgevingsloket nagaan of ze een vergunning nodig hebben en kunnen ze een aanvraag of melding indienen.

VNG vindt het belangrijk dat de door het rijk ontwikkelde toepasbare regels worden beoordeeld op juistheid, volledigheid en gebruiksvriendelijkheid. Daarom is de klankbordgroep Toepasbare regels opgericht. Hierin nemen gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s deel.

Beoordelen van de content

De klankbordgroep test de toepasbare regels die het rijk maakt. De klankbordgroep beoordeelt of de ontwikkelde content goed genoeg is om mee te kunnen werken. Het oordeel van de klankbordgroep wordt gedeeld met de ontwikkelaars van de toepasbare regels.