Er zijn voor gemeenten drie bronnen met toepasbare regels voor het omgevingsplan.  

Toepasbare regels bij de bruidsschat 

De eerste bron bestaat uit de toepasbare regels bij de bruidsschat. Het rijk levert bij de bruidsschat toepasbare regels voor: 1) alle indieningsformulieren, 2) vergunningchecks voor een deel van de activiteiten en 3) maatregelen op maat voor een deel van de activiteiten. Welke toepasbare regels het rijk levert is te zien in het overzicht van de toepasbare regels in de oefenomgeving en ook in het overzicht voor de demo-omgeving. In beide overzichten is ook aangegeven wat de gemeentelijke topactiviteiten zijn. Ook is aangegeven welke vergunningchecks niet bij de bruidsschat beschikbaar komen, omdat het lokale regelgeving betreft of omdat het rijk door de gekozen prioriteitstelling voor een deel van de activiteiten geen vergunningcheck maakt. 

Voorbeeld toepasbare regels gebaseerd op VNG Model APV* 

De tweede bron bestaat uit voorbeeld toepasbare regels van de VNG gebaseerd op de VNG Model APV. Het zijn vergunningchecks voor drie activiteiten in de bruidsschat (uitweg maken, boom kappen en roerende zaken opslaan) die niet zijn gereguleerd in de bruidsschat, maar in de APV van gemeenten. U kunt deze voorbeeld toepasbare regels aanpassen aan uw eigen APV. Zo kunt u ervoor zorgen dat ook voor deze drie activiteiten vergunningchecks beschikbaar zijn vanaf het moment dat de wet inwerking treedt. Deze voorbeeld toepasbare regels zijn beschikbaar in de demo-omgeving in de gemeente Zeewolde en zijn ook opgenomen in het overzicht voor de demo-omgeving

Voorbeeld toepasbare regels bij staalkaarten voor het omgevingsplan* 

De derde bron bestaat uit de voorbeeld toepasbare regels van de VNG bij de staalkaarten voor het omgevingsplan. Met de VNG staalkaarten kunt u inspiratie opdoen bij het ontwerpen van uw omgevingsplan nieuwe stijl. Ze tonen hoe u doelen vanuit de omgevingsvisie per gebiedstype of thema kunt vertalen naar regels per activiteit in het omgevingsplan. De voorbeeld toepasbare regels laten zien hoe de staalkaartregels zijn te vertalen naar indieningsformulieren en vergunningschecks. Ze zijn beschikbaar in de demo-omgeving in de gemeente Tilburg en zijn ook opgenomen in het overzicht voor de demo-omgeving

 

*De toepasbare regels op basis van de model APV en op basis van de staalkaarten gaan deels over dezelfde activiteiten (uitweg, boom kappen en roerende zaken), maar dienen een ander doel. De toepasbare regels bij de model APV horen bij de bruidsschatactiviteiten in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. De toepasbare regels bij de staalkaarten horen bij het omgevingsplan nieuwe stijl dat in plaats komt van het tijdelijk deel van het omgevingsplan.