De Omgevingswet bundelt alle wetten voor de leefomgeving. Om de wet in de praktijk uit te voeren, kunnen gemeenten verschillende wettelijke instrumenten inzetten om de fysieke leefomgeving te beheren en te benutten. De zogenoemde kerninstrumenten: documenten om de gemeentelijke visie, beleid en regels vast te leggen. U kunt nu al aan de slag met het invullen en opstellen van de kerninstrumenten voor uw gemeente.

NB Deze pagina heette voorheen Visie, plan, vergunning en programma

Aan de slag met het omgevingsplan

Met de Omgevingswet wordt een belangrijk nieuw instrument geïntroduceerd waarmee regels worden gesteld: het omgevingsplan. Het maken van een omgevingsplan is veelomvattend en vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. U kunt zich hier nu al op voorbereiden. Onder andere door uw huidige instrumentarium op orde te brengen en door te oefenen met de nieuwe werkwijze. Met deze informatie kunt u nu aan de slag:

Leren werken met het omgevingsplan

opstellen en publiceren omgevingsplan

Om vertrouwd te raken met het omgevingsplan is het belangrijk dat u voor de inwerkingtreding van de wet leert te werken volgens de nieuwe werkwijze. Het gaat dan om het opstellen van de juridische regel èn het digitaliseren. De VNG biedt een aantal mogelijkheden:

Publicaties & Brieven