De Omgevingswet bundelt alle wetten voor de leefomgeving. Om de wet in de praktijk uit te voeren, kunnen gemeenten verschillende wettelijke instrumenten inzetten om de fysieke leefomgeving te beheren en te benutten. De zogenoemde kerninstrumenten: documenten om de gemeentelijke visie, beleid en regels vast te leggen. U kunt nu al aan de slag met het invullen en opstellen van de kerninstrumenten voor uw gemeente.

Aan de slag met het omgevingsplan

Met de Omgevingswet wordt een belangrijk nieuw instrument geïntroduceerd waarmee regels worden gesteld: het omgevingsplan. Het maken van een omgevingsplan is veelomvattend en vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. U kunt zich hier nu al op voorbereiden. Onder andere door uw huidige instrumentarium op orde te brengen en door te oefenen met de nieuwe werkwijze. Bekijk het overzicht van alle informatie en ondersteuning van de VNG rond het omgevingsplan:

Aan de slag met het omgevingsplan

Wijzigen van het omgevingsplan

Bouwvakkers aan het werk op bouwplaats

Met het wijzigen van het omgevingsplan kunnen gemeenten initiatieven faciliteren en nieuw beleid omzetten in regels. En via gebiedsgericht en thematisch wijzigen van het omgevingsplan kunnen gemeenten stap voor stap toewerken naar hun integraal omgevingsplan 2032.

TAM-IMRO voor gemeenten

Rijtjeswoningen in aanbouw

TAM-IMRO houdt in dat gemeenten de huidige techniek voor planvorming tijdelijk kunnen gebruiken onder de Omgevingswet. In de bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan vindt u praktische handvatten voor het gebruik van de TAM. Ook gaat de bijsluiter in op de consequenties van het gebruik van TAM-IMRO voor dienstverlening en bedrijfsvoering.

Naar de bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan

De BOPA

Een bouwvakker aan het werk op een bouwplaats

De vergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) is een van de manieren waarop gemeenten initiatieven kunnen faciliteren onder de Omgevingswet. Op deze webpagina’s vindt u onder meer een stappenplan, voorbeelden, Q&A’s en bijeenkomsten over de BOPA.

Lees meer over de BOPA

Leren werken met het omgevingsplan

Handen op een toetsenbord met icoontjes die kwaliteitscontrole en certificering uitbeelden

Om vertrouwd te raken met het omgevingsplan is het belangrijk dat u voor de inwerkingtreding van de wet leert te werken volgens de nieuwe werkwijze. Het gaat dan om het opstellen van de juridische regel èn het digitaliseren. De VNG biedt een aantal mogelijkheden.

Meer informatie over leren werken met het omgevingsplan

Publicaties & Brieven