Handreiking
De VNG heeft een ‘Handreiking APV en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de APV in verband met de Omgevingswet. Ook zijn enkele voorbeeldbepalingen beschikbaar gesteld ter inspiratie voor aanpassing van de APV. In de handreiking staat per artikel van de model-APV dat naar het...
Rapport
U vindt hier twee voorbeelden van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) onder de Omgevingswet. Deze BOPA’s zijn opgesteld voor initiatieven die in de praktijk ook daadwerkelijk zijn vergund. Ze zijn bedoeld ter inspiratie.
Rapport
U vindt hier 3 voorbeelden van het omgevingsplan. Deze voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie, om gemeenten te helpen bij het mogelijk maken van gebiedsontwikkeling via de systematiek van de Omgevingswet. Dit kan o.a. door regelingen over gebiedsontwikkelingen op te nemen in het omgevingsplan.
Handreiking
Kort gezegd houdt TAM-IMRO in dat de huidige techniek voor planvorming (IMRO) tijdelijk kan worden gebruikt onder de Omgevingswet. De bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan bevat praktische handvatten voor het gebruik van TAM-IMRO door gemeenten. Ook geeft de bijsluiter inzicht in de consequenties van het gebruik van TAM-IMRO voor de dienstverlening en...
Handreiking
De VNG heeft een procesbeschrijving opgesteld voor het wijzigen van het omgevingsplan. Dit is gedaan op basis van bestaande procesbeschrijvingen en met behulp van verschillende medewerkers van gemeenten, softwareleveranciers en planbureau. De procesbeschrijving is gericht op de procedurele stappen, van de aanleiding tot de beroepsprocedure. Het doel van dit document...
9 september 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders ruimtelijke ordening van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U vergadert woensdag 14 september in het commissiedebat ruimtelijke ordening. Daar staan veel onderwerpen op de agenda die voor gemeenten van belang zijn. Graag geven we u daarom een aantal punten mee.