Factsheet
In de factsheet worden de kenmerken van beide routes toegelicht en zijn ter illustratie enkele praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Aan de hand hiervan kunt u zelf een keuze maken voor een route.
Handreiking
Deze inleiding en handleiding zijn bedoeld voor de omgevingsplanmaker. De inleiding geeft inzicht in de systematiek van de online tool ontwerpvragen en de relatie met onder ander het casco, de staalkaarten en de relatie met het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De handleiding is gebaseerd op de achterliggende ontwerpvragen: dat zijn bovengenoemde...
Factsheet
Met de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet is het belangrijk om u op de komst van de bruidsschat voor te bereiden. Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Welke keuzes kunt u maken? Het omgaan met de bruidsschat vraagt om lokaal maatwerk. Lees in ons factsheet welke stappen u kunt nemen.
Overig
In dit webinar werd de nieuwe VNG-staalkaart voor het omgevingsplan gelanceerd: 'bestaande woonwijk'. In deze gebiedsgerichte staalkaart komen ruimtelijke en milieu-regels samen. We hebben in deze staalkaart systematieken ontwikkeld voor de nieuwe manier waarop ruimtelijke regels vorm kunnen krijgen in een omgevingsplan. We laten ook zien hoe regels voor milieubelastende...
Handreiking
De meeste gemeenten zijn begonnen met het maken van de omgevingsvisie, op weg naar de invoering van de Omgevingswet. Een goede omgevingsvisie staat of valt met het maken van keuzes die goed te motiveren zijn en het afwegen van alle betrokken belangen. Deze handreiking helpt gemeenten in dit proces.
Overig
Deze staalkaart geeft voorbeeldregels over de bestaande woonwijk die in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen. De bestaande woonwijk is een wijk waar iedere gemeente er wel één of meer van heeft. Het is een wijk waar geen grote ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, maar waar wel een aantal vraagstukken op het gebied...