Overig
In dit webinar werd de nieuwe VNG-staalkaart voor het omgevingsplan gelanceerd: 'bestaande woonwijk'. In deze gebiedsgerichte staalkaart komen ruimtelijke en milieu-regels samen. We hebben in deze staalkaart systematieken ontwikkeld voor de nieuwe manier waarop ruimtelijke regels vorm kunnen krijgen in een omgevingsplan. We laten ook zien hoe regels voor milieubelastende...
Handreiking
De meeste gemeenten zijn begonnen met het maken van de omgevingsvisie, op weg naar de invoering van de Omgevingswet. Een goede omgevingsvisie staat of valt met het maken van keuzes die goed te motiveren zijn en het afwegen van alle betrokken belangen. Deze handreiking helpt gemeenten in dit proces.
Overig
Deze staalkaart geeft voorbeeldregels over de bestaande woonwijk die in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen. De bestaande woonwijk is een wijk waar iedere gemeente er wel één of meer van heeft. Het is een wijk waar geen grote ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, maar waar wel een aantal vraagstukken op het gebied...
Factsheet
Dit factsheet biedt een overzicht van een aantal belangrijke elementen van de omgevingsvisie. De gemeentelijke omgevingsvisie leent zich goed om mee te experimenteren in aanloop naar inwerkingtreding van de wet.
Handreiking
Kern van deze publicatie is om de toelating van bedrijven te reguleren op basis van een beschikbaar gestelde milieuruimte per bedrijf, aan de hand van concrete milieunormen. Deze regels en normen worden gesteld in het belang van een goede ruimtelijke ordening/gezonde en veilige en fysieke leefomgeving, ten behoeve van een...