Nieuws
Handreiking
Gemeenten kunnen de Handreiking Marktverordening en omgevingsplan gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de marktverordening in verband met de Omgevingswet. Deze handreiking is onderdeel van een serie handreikingen, voorbeeldbepalingen en voorbeeldregels voor verordeningen en het omgevingplan.
Markt met groentekraam
Handreiking
Gemeenten kunnen de ‘Handreiking Erfgoedverordening en omgevingsplan’ gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de erfgoedverordening in verband met de Omgevingswet. Deze handreiking is onderdeel van een serie handreikingen, voorbeeldbepalingen en voorbeeldregels voor verordeningen en het omgevingplan.
""
Handreiking
Gemeenten kunnen de 'Handreiking Beheersverordening begraafplaatsen en omgevingsplan' gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de beheersverordening begraafplaatsen in verband met de Omgevingswet. Deze handreiking is onderdeel van een serie handreikingen, voorbeeldbepalingen en voorbeeldregels voor verordeningen en het omgevingplan.
""
Handreiking
Gemeenten kunnen de ‘Handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en omgevingsplan’ gebruiken voor aanpassing van de verordening in verband met de Omgevingswet. De handreiking bevat ook voorbeeldbepalingen voor aanpassing van de verordening ter inspiratie. Deze handreiking is onderdeel van een serie handreikingen, voorbeeldbepalingen en voorbeeldregels voor verordeningen en het omgevingplan.
Graven in de grond voor leidingen
Handreiking
De Handreiking Havenbeheersverordening en omgevingsplan bevat een toetsing van de havenbeheersverordening aan het juridisch kader van de Omgevingswet. Hieruit blijkt dat de havenbeheersverordening een aantal bepalingen bevat die overgeheveld moeten of mogen worden naar het omgevingsplan. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken als inspiratiebron bij het aanpassen van de havenbeheersverordening. Deze...
Haven met schip
Handreiking
Handreiking voor de gemeentelijke praktijk - afwegingskader voor toepassing van multifunctionele landbouw in de omgevingsvisie en het omgevingsplan Landbouwbedrijven zitten midden in een transitie en zoeken duidelijkheid over de toekomstmogelijkheden van hun bedrijf. Met deze handreiking bieden we duidelijkheid voor ondernemers, ambtenaren en bestuurders over de mogelijkheden van multifunctionele landbouw.
platteland - omgeving