Handreiking
De VNG en de programmadirectie Eenvoudig Beter hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld die gemeenten helpt bij het beslissen welke onderdelen uit hun verordeningen wel en niet worden opgenomen in het omgevingsplan. De handreiking helpt niet alleen keuzes te maken. Ook komen de manier waarop regels in de gemeentelijke verordeningen kunnen...
Overig
Dit webinar maakt duidelijk hoe u met annoteren aan de slag kunt en welke aspecten daarbij een rol spelen. Het is belangrijk om hier bewust van te zijn voordat de regels voor het Omgevingsplan worden geschreven. In het Omgevingsplan staan de regels voor de leefomgeving. Om de juridische regels zichtbaar...
Overig
Gemeenten krijgen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan van rechtswege en hebben tot 2029 om hier een nieuw eigen omgevingsplan van te maken. Tegelijkertijd moeten gemeenten direct na de inwerkingtreding initiatieven kunnen faciliteren. Veel gemeenten zijn hiervoor voorbereidingen aan het treffen, waarna het omgevingsplan wordt opgebouwd. In deze sessie...
Overig
De Omgevingswet is erop gericht om te komen tot zowel flexibiliteit als rechtszeker- heid in een nieuw wettelijk stelsel voor de leefomgeving. In dit preadvies hebben we duidelijk gemaakt dat er constant een spanningsveld is tussen specialiteit en inte- graliteit. Bij het stellen van regels moet telkens een keuze worden...
Overig
De verschillende verbeteropgaven van de Omgevings- wet stellen alle hun eisen aan maatwerk. In dit preadvies beschrijven we het maatwerk in dit spanningsveld. Aan het einde van elk hoofdstuk maken we de tussenbalans op. Uiteindelijk leidt dit tot conclusies en aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de decentrale wetgever.