Overig
In deze sessie geven wij een inzicht in waar u rekening mee moet houden in de overgangsfase van het omgevingsplan en geven wij u praktische handvatten hoe u deze fase in kunt richten. Gemeenten krijgen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan van rechtswege en hebben tot 2029 om hier...
Overig
De Omgevingswet is erop gericht om te komen tot zowel flexibiliteit als rechtszeker- heid in een nieuw wettelijk stelsel voor de leefomgeving. In dit preadvies hebben we duidelijk gemaakt dat er constant een spanningsveld is tussen specialiteit en inte- graliteit. Bij het stellen van regels moet telkens een keuze worden...
Overig
De verschillende verbeteropgaven van de Omgevings- wet stellen alle hun eisen aan maatwerk. In dit preadvies beschrijven we het maatwerk in dit spanningsveld. Aan het einde van elk hoofdstuk maken we de tussenbalans op. Uiteindelijk leidt dit tot conclusies en aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de decentrale wetgever.
Overig
In de staalkaart verordeningen in het omgevingsplan deel II worden delen van de model-APV omgezet in voorbeeldregels voor het omgevingsplan. De regels betreffen de activiteiten opbreken en graven, het aanleggen van kabels en leidingen, standplaatsen innemen en het maken van reclame. Hier vindt u meer staalkaarten voor het omgevingsplan.
Factsheet
In de factsheet worden de kenmerken van beide routes toegelicht en zijn ter illustratie enkele praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Aan de hand hiervan kunt u zelf een keuze maken voor een route.
Handreiking
Deze inleiding en handleiding zijn bedoeld voor de omgevingsplanmaker. De inleiding geeft inzicht in de systematiek van de online tool ontwerpvragen en de relatie met onder ander het casco, de staalkaarten en de relatie met het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De handleiding is gebaseerd op de achterliggende ontwerpvragen: dat zijn bovengenoemde...