Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2021

Het annoteren zorgt ervoor dat een regeling, zoals een Omgevingsplan, gericht doorzocht kan worden. Met behulp van annotaties krijgt degene die op zoek is naar regels die voor zijn of haar situatie van toepassing zijn, alleen die artikelen te zien die relevant zijn. 

Deze handreiking biedt houvast bij het annoteren van de regels in het omgevingsplan, zowel qua proces als inhoudelijk. Ingegaan wordt op de typen annotaties, wat annoteren is en welke voordelen annoteren van het omgevingsplan biedt. Beschreven wordt een werkwijze voor het annoteren, in samenhang met het opstellen en het toepasbaar maken van de regels, en de benodigde expertises voor het annoteren. Concrete aanwijzingen worden gegeven voor het toepassen van de diverse typen annotaties, zowel per type juridische regel als in praktijksituaties.

NB: Deze handreiking is nog niet afgestemd op de geïntegreerde versie van de staalkaarten. Dit wordt medio 2024 doorgevoerd.