Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Eén van die manieren is het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan en niet vergunningvrij voor het bouwen is. Het kan een activiteit zijn waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar het volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de vergunning te verlenen. Het kan ook een activiteit zijn die in strijd is met algemene regels in het omgevingsplan.

De BOPA is eigenlijk gewoon een omgevingsvergunning, maar kent wel een aantal bijzonderheden. In een groot deel van de gevallen is het verlenen van een BOPA tamelijk recht-toe-recht-aan.

 


Download de infographic als pdf (131 kB) 


Deze webpagina's

Op deze webpagina's leest u meer over de BOPA. U vindt hier:

Voor meer juridische uitleg kijkt u op de webpagina's van het IPLO over de BOPA.

Keuzehulp: wanneer een BOPA?  

Naast het verlenen van een BOPA kan de gemeente initiatieven die niet passen binnen het omgevingsplan faciliteren door het omgevingsplan te wijzigen. Een belangrijke vraag is wanneer je een initiatief kunt faciliteren met een BOPA en wanneer niet. In de 'Keuzehulp instrumentarium' gaan we beknopt in op de afwegingen bij de keus tussen een BOPA en het wijzigen van het omgevingsplan. Ga naar de keuzehulp

Uw reactie 

Heeft u vragen of ideeën over het gebruik van de BOPA? Wij horen graag van u. U kunt contact met ons opnemen via omgevingswet@vng.nl o.v.v. BOPA.