U vindt hier twee voorbeelden van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) onder de Omgevingswet. Deze BOPA’s zijn opgesteld voor initiatieven die in de praktijk ook daadwerkelijk zijn vergund. Ze zijn bedoeld ter inspiratie. De voorbeeld-BOPA's zijn met de kennis van nu juridisch houdbaar en geven een mooi inzicht in hoe regels eruit kunnen zien. 

Het gaat om de volgende 2 casussen:

  • Energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen
  • Een gezondheidscentrum in Bruinisse, gemeente Schouwen-Duiveland

Naast de 2 BOPA’s vindt u hier ook de 2 bijbehorende besluiten omgevingsvergunning en een collegevoorstel.

NB: In de documenten worden de voorbeelden aangeduid met de term 'basismodellen'.

Achtergrond

De voorbeeld-BOPA’s zijn opgesteld door Kennislab, in opdracht van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en de VNG. Kennislab is een samenwerking van stedebouwkundig adviesbureaus.

In deze opdracht werden voorbeelden opgesteld van de BOPA en van het omgevingsplan (zie voor de laatste onder Meer informatie). Gemeenten kunnen deze voorbeelden gebruiken bij het mogelijk maken van gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet.

Toelichting op de voorbeeld-BOPA’s

Meer weten? In de VTH Netwerkbijeenkomst van 29 juni 2022 gaven de opstellers een toelichting op de BOPA’s.

Bekijk de opname van de VTH netwerksessie over de basismodellen van de BOPA. Scroll door tot de 4e bijeenkomst voor het juiste filmpje.

Disclaimer

De voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie en niet als voorbeelden om letterlijk over te nemen. Ze zijn met de kennis van nu juridisch houdbaar, maar er kan altijd sprake zijn van voortschrijdend inzicht.