U vindt hier 3 voorbeelden van het omgevingsplan. Deze voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie, om gemeenten te helpen bij het mogelijk maken van gebiedsontwikkeling via de systematiek van de Omgevingswet. Dit kan o.a. door regelingen over gebiedsontwikkelingen op te nemen in het omgevingsplan. Deze voorbeelden zijn met de kennis van nu juridisch houdbaar en geven een mooi inzicht in hoe regels eruit kunnen zien.

Het gaat om de volgende 3 casussen:

  • Kleinschalige woningbouwontwikkeling Vosholen, gemeente Midden-Groningen
  • Ontwikkelgebied Eureka, gemeente Breda
  • Kleinschalige transformatie Correctlocatie, gemeente Rotterdam

De voorbeelden zijn gebaseerd op de staalkaarten voor het omgevingsplan van de VNG.

NB: In de documenten worden de voorbeelden aangeduid met de term 'basismodellen'.

Achtergrond

De voorbeelden zijn opgesteld door Kennislab, in opdracht van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en de VNG. Kennislab is een samenwerking van stedebouwkundig adviesbureaus.

In deze opdracht werden voorbeelden opgesteld van het omgevingsplan en van de BOPA (zie voor de laatste onder Meer informatie). Gemeenten kunnen deze voorbeelden gebruiken bij het mogelijk maken van gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet.

Disclaimer

De voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie en niet als voorbeelden om letterlijk over te nemen. Ze zijn met de kennis van nu juridisch houdbaar, maar er kan altijd sprake zijn van voortschrijdend inzicht.

Meer informatie