Onder de Omgevingswet kunnen in een gemeente gelijktijdig meerdere wijzigingen van het omgevingsplan aan de orde zijn, die afzonderlijke voorbereidings- en besluitvormingstrajecten doorlopen. We noemen dit parallel wijzigen. De vraag is hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan, zowel in het proces en de software als in de besluitvorming. Op deze webpagina duiden we dit vraagstuk en informeren we u wat u komende periode van de VNG kunt verwachten.

Vragen en suggesties

Heeft u vragen of suggesties naar aanleiding van deze informatie? U kunt een bericht plaatsen op het VNG Forum of contact opnemen via omgevingswet@vng.nl onder vermelding van ‘parallel wijzigen omgevingsplan’.