Als overheid sluit u aan op onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om volgens de Omgevingswet te kunnen werken. Op deze pagina vindt u een overzicht van de ontwikkelingen van diverse functionaliteiten binnen het DSO.

Afbeelding met als titel update, geschreven op de typemachine

De VNG zal dit statusoverzicht functionaliteiten DSO frequent updaten, om u de actuele status te kunnen geven op de onderwerpen.

Voor meer informatie over werken met het DSO en Omgevingsloket kunt u ook terecht op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.