In deze stap stelt u het definitief besluit voor de omgevingsplanwijziging vast.