In deze stap doet u mededeling van het ontwerpbesluit in het publicatieblad van de gemeente en geeft kennis van de terinzagelegging. U legt relevante stukken ter inzage en registreert eventuele zienswijzen.