In deze stap verzamelt u adviezen van uiteenlopende deskundigen en ketenpartners. U stelt een concept ontwerpbesluit (voorontwerp) op en laat dit accorderen.