In deze stap legt u het concept ontwerpbesluit (voorontwerp) ter inzage voor informele inspraak.

Afhankelijk van het beleid van de gemeente en het specifieke geval bepaalt u of u deze stap uitvoert. Sommige gemeenten zijn op basis van een inspraakverordening verplicht een concept ontwerpbesluit (voorontwerpbesluit) te publiceren voor inspraak. Werkt u niet met een voorontwerp, dan gaat u verder met stap 6 (opstellen ontwerpbesluit).

Deze inspraakronde is nog informeel. Het doel is om vroegtijdig reacties te peilen en mee te nemen in het definitieve ontwerp van het wijzigingsbesluit. De formele inspraak (terinzagelegging) volgt in stap 7.