In deze stap doorloopt u eventuele beroepsprocedures tegen het besluit tot wijziging van het omgevingsplan.

Deze stap wordt op korte termijn verder uitgewerkt.

Zie bij deze stap ook de webpagina Status ontwikkeling functionaliteiten DSO, in het bijzonder de volgende onderdelen: Juridische vindbaarheid, Viewer document op de kaart, Beroepszaken tegen wijzigingsbesluiten op het omgevingsplan en Verwerken besluit van de rechter en rectificeren.