In deze processtap bepaalt u het doel, de scope en de impact van de wijziging en formuleert u de opdracht tot het wijzigen van het omgevingsplan. Tot slot vindt de accordering van de opdracht plaats. Deze stap is ook een goed moment om te bepalen of en zo ja wanneer de gemeente een voorbereidingsbesluit wil nemen.