In deze stap formuleert u het definitieve besluit op basis van het ontwerpbesluit en de ingekomen zienswijzen.