In deze stap doet u mededeling van het besluit tot wijziging van het omgevingsplan aan belanghebbenden.

NB: U moet deze stap parallel uitvoeren aan het publiceren van het besluit (stap 10).