In deze stap publiceert u het definitieve besluit tot wijziging van het omgevingsplan in de LVBB. U levert tenminste de noodzakelijke toepasbare regels aan bij het DSO.

NB: U moet deze stap parallel uitvoeren aan het mededelen van het besluit (stap 11).