In deze stap past u het concept ontwerpbesluit aan tot een (definitief) ontwerpbesluit. U laat dit accorderen.