In deze stap formuleert u de uitgangspunten voor de ontwerpfase en laat deze vaststellen.