Het maken van een keuze voor de structuur van het omgevingsplan is een belangrijke stap in de transitie naar het nieuwe omgevingsplan. We raden gemeenten aan om deze keuze weloverwogen te maken. Het advies was om dit ruim vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet te doen. Heeft u dit nog niet gedaan, ga er dan zo snel mogelijk mee aan de slag. Laat u daarbij inspireren door de voorbeelden en ervaringen van koplopers.

Op deze webpagina’s geven enkele gemeenten een beknopt overzicht van de structuur van hun omgevingsplan en de achterliggende keuzes (juni 2023). Zij doen dit aan de hand van 10 vragen.

Het gaat om de omgevingsplannen van de volgende gemeenten:

In de gesprekken in het land over het omgevingsplan zijn dit veel aangehaalde voorbeelden. In de eerste helft van 2023 presenteerden deze gemeenten de structuur van hun plan in bijeenkomsten van het Netwerk Omgevingsplan.

Let op: Deze informatie is bedoeld voor lezers met goede kennis van het omgevingsplan.

Tip: bekijk de plannen in het loket!

De 5 gemeenten hebben hun plan gepubliceerd op de pre-omgeving van het DSO. U kunt ze bekijken in het Omgevingsloket bij Regels op de Kaart. Vergroot uw inzicht door de informatie op deze webpagina’s te bekijken in samenhang met de plannen in het loket.

Relatie met de staalkaarten van de VNG 

De VNG heeft een voorbeeldstructuur (‘casco’) ontwikkeld voor het omgevingsplan. Dit is onderdeel van de staalkaarten van de VNG. De gemeente Tilburg heeft het casco gebruikt als vertrekpunt voor haar omgevingsplan. Wilt u meer weten over de toepassing van het VNG casco in de praktijk, lees dan de toelichting van Tilburg.