Toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels naar begrijpelijke vragenbomen voor initiatiefnemers. Ze worden in het Omgevingsloket gebruikt voor de Vergunningcheck, Aanvragen en Maatregelen op maat. Ieder bestuursorgaan maakt zelf toepasbare regels voor de eigen juridische regels. Het rijk heeft bij de juridische regels van de bruidsschat ook toepasbare regels opgesteld. Weet welke toepasbare regels u bij de bruidsschat heeft gekregen en bepaal uw eventuele aanvullende acties.

Waar gaat het om?

U heeft de volgende toepasbare regels bij de bruidsschat gekregen:

  • Toepasbare regels voor alle vergunningaanvragen en informatieplichten. Hiermee kan een initiatiefnemer digitaal een vergunning aanvragen of informatie aanleveren voor een informatieplicht. Er staan in de bruidsschat geen regels over de meldingsplicht. Er zijn daarom geen toepasbare regels voor meldingen.
  • Toepasbare regels voor de meest gebruikte vergunningchecks. Hiermee kan een initiatiefnemer controleren wat er in zijn situatie van toepassing is. Het rijk heeft dus niet voor alle activiteiten in de bruidsschat een vergunningcheck gemaakt, maar alleen voor de meest gebruikte. Het rijk heeft ook geen checks gemaakt voor activiteiten waarvoor de juridische regels zijn opgenomen in lokale verordeningen.
  • Toepasbare regels voor Maatregelen op maat. Hiermee kan een initiatiefnemer controleren welke maatregelen hij moet nemen als hij een activiteit gaat uitvoeren. Het gaat om maatregelen voor milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten waarvoor nu het Activiteitenbesluit geldt.

In het overzicht Beschikbare toepasbare en juridische regels oefenomgeving (kruismatrix) (aandeslagmetdeomgevingswet.nl) ziet u welke toepasbare regels u precies heeft gekregen bij de bruidsschat.

Alle activiteiten in de bruidsschat zijn voor gemeenten ook beschikbaar gekomen in de zogeheten functionele structuur. Die kunt u bekijken in de Registratie toepasbare regels (RTR) (iplo.nl).

De bruidsschat kent een aantal aandachtspunten bij de juridische en toepasbare regels. 

Tips

1. Weet wat u (niet) heeft gekregen en bepaal uw noodzakelijke acties

Neem kennis van de toepasbare regels die u heeft gekregen bij de bruidsschat en ga na wat deze voor u betekenen. Identificeer waar de toepasbare regels botsen met uw lokale regels of waar lokaal aanvullende indieningsvereisten gelden uit bijvoorbeeld een bomenverordening. Juridisch is dit meestal geen probleem (vanwege voorrangsregels), maar het kan er wel voor zorgen dat de aanvraagformulieren in het Omgevingsloket niet volledig of correct zijn. In die situatie moet u de toepasbare regels aanpassen zodat deze aansluiten op de indieningsvereisten uit de verordening (bijvoorbeeld de bomenverordening). Vanaf juli 2023 is de bruidsschat beschikbaar in de productie-omgeving van het DSO en kunt u uw veranderingen en aanvullingen aan de toepasbare regels daadwerkelijk doorvoeren.

Vragenbomen uit het huidige OLO (Omgevingsloket Online) zijn niet omgezet. Als de bruidsschat hier niet in voorziet, moet u (als u dat wilt) zelf nieuwe toepasbare regels hiervoor maken.

Lees meer:

2. Maak een strategische afweging wat u in de eerste periode na inwerkingtreding aanvullend wilt met toepasbare regels

In aanvulling op de hierboven genoemde noodzaak van consistentie tussen juridische regels en toepasbare regels moet u een afweging maken over de inzet van toepasbare regels als onderdeel van uw dienstverleningsconcept. Hierbij moet u er rekening mee houden dat in de periode richting 2032 het omgevingsplan volop in transitie is. Gevolg hiervan is dat veel geldende regels voorlopig nog in het tijdelijk deel staan. Deze regels zijn moeilijker te koppelen aan toepasbare regels. Voor een deel kan dit wel via de ‘haakjes’ uit de bruidsschat. Lees meer over de bruidsschat en dienstverlening (iplo.nl)

De situatie na de transitieperiode is heel anders. Dan is de informatie eenduidig gestructureerd en in zijn geheel in het nieuwe deel aanwezig. Dan heeft de gemeente ook een eigen functionele structuur (iplo.nl) ontwikkeld en is het maken en beheren van toepasbare regels eenvoudiger dan in de huidige situatie. U kunt dit aspect meenemen in uw afwegingen over dienstverlening en de positionering van toepasbare regels binnen dit dienstverleningsconcept.

3. Doorloop de ‘Checklist bruidsschat in de productieomgeving’

In juli 2023 zijn de juridische en toepasbare regels van de bruidsschat beschikbaar gekomen op de productieomgeving van het DSO. De VNG heeft de ‘Checklist bruidsschat in de productieomgeving’ opgesteld met acties die gemeenten nu kunnen uitvoeren. We adviseren om de checklist te doorlopen en de benodigde acties uit de voeren. Ga naar de checklist bruidsschat.