Het annoteren zorgt ervoor dat een regeling, zoals een omgevingsplan, gericht doorzocht kan worden. Met behulp van annotaties krijgt degene die op zoek is naar regels die voor zijn of haar situatie van toepassing zijn, alleen die artikelen te zien die relevant zijn.

Waar gaat het om?

Annoteren betekent het toevoegen van eigenschappen aan of het markeren van eigenschappen van juridische regels in het omgevingsplan. Door te annoteren maakt u het omgevingsplan digitaal leesbaar en verbetert u de dienstverlening. Een initiatiefnemer kan namelijk zo in het onderdeel Regels op de kaart van het Omgevingsloket het omgevingsplan op eigenschappen van regels doorzoeken of filteren en ze op de kaart laten zien. Door annoteren koppelt u een werkingsgebied aan een artikel en kan een initiatiefnemer zien welke regels er gelden voor een gekozen locatie. Hoe beter u juridische regels in omgevingsdocumenten annoteert, hoe beter ze vindbaar zijn in het Omgevingsloket.

Meer informatie over annoteren:

Annotaties tijdelijk deel omgevingsplan
Van de onderdelen van het tijdelijk deel van het omgevingsplan zijn alleen de bruidsschatregels en de ruimtelijke plannen die nu zichtbaar zijn op Ruimtelijkeplannen.nl geannoteerd. Deze annotaties zijn echter beperkt. Dit betekent dat onderdelen van het tijdelijk deel niet zichtbaar worden in het DSO maar op andere wijzen geraadpleegd moeten (kunnen) worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verordeningen die onderdeel zijn van het tijdelijk deel van het omgevingsplan (de archeologieverordening, de geurverordening en de verordening afvoer regen- en grondwater).

Annotaties bruidsschat
De bruidsschat bevat alle verplichte annotaties. Dat zijn de volgende annotaties:

  • Werkingsgebieden (uitsluitend relevant voor enkele gemeenten in zinkassengebied De Kempen)
  • Activiteiten en bovenliggende activiteiten
  • Activiteitregelkwalificaties, altijd met de waarde ‘anders geduid’

De bruidsschat bevat geen thema-annotaties. Deze kunt u als gemeente zelf toevoegen.

Het ambtsgebied van een overheidsorganisatie wordt niet vastgesteld in een omgevingsdocument. Dit werkingsgebied wordt door het Omgevingsloket opgevraagd bij het Kadaster.

Lees meer over de annotaties van de bruidsschat (iplo.nl)

Annotaties huidige ruimtelijke plannen
De ruimtelijke plannen die zichtbaar zijn op Ruimtelijkeplannen.nl zijn (in enige mate) geannoteerd, zodat ze zichtbaar worden in de viewer van het DSO. Hiervoor is gebruikgemaakt van de bestaande plangrenzen van de ruimtelijke plannen. Verder zijn ze niet geannoteerd.

Tips

1. Bepaal of en wanneer u de bruidsschat verder wilt annoteren

Het is belangrijk te beseffen dat de bruidsschatregels onderdeel zijn van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. U moet ze dus in de transitieperiode verwerken in het nieuwe deel van het omgevingsplan. Als u investeert in het verder annoteren van de bruidsschat voorafgaand aan het verwerken kan dit mogelijk een verbetering van de dienstverlening opleveren, maar mogelijk ook leiden tot dubbel werk (opnieuw annoteren van omgezette delen). In uw transitiestrategie moet u hier afwegingen over maken.