Bij inwerkingtreding was het nieuwe deel van het omgevingsplan in principe leeg. In sommige gevallen zijn voorbeschermingsregels aanwezig. Ga wat in uw situatie van toepassing is.

Waar gaat het om?

Het nieuwe deel van het omgevingsplan was in principe leeg bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er kunnen echter voorbeschermingsregels (artikelen 4.14 en 4.16, Omgevingswet) gelden op basis van het overgangsrecht. Het gaat om de volgende situaties:

  • Een tracébesluit is nog niet verwerkt in een bestemmingsplan. Dan geldt het tracébesluit als een voorbereidingsbesluit artikel 4.14 van de Omgevingswet.
  • Voorbereidingsbesluiten waarvoor voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet geen ontwerp-bestemmingsplan of ontwerp-inpassingsplan ter inzage is gelegd

In deze situaties moet u bij de transitie van het omgevingsplan rekening houden met de aanwezigheid van geldende regels in het nieuwe deel. Deze regels bevinden zich dan in een zogeheten ‘tijdelijk regelingdeel’ (niet te verwarren met het tijdelijk deel van het omgevingsplan).

Tijdelijk regelingdeel
Het tijdelijk regelingdeel is onderdeel van het nieuwe deel van het omgevingsplan. Het is in het leven geroepen om te kunnen omgaan met meervoudig bronhouderschap. Omdat het technisch ingewikkeld is dat meerdere bestuursorganen in hetzelfde instrument (omgevingsplan) werken, is als uitwerking van meervoudig bronhouderschap de mogelijkheid geboden dat het nieuwe deel van het omgevingsplan bestaat uit nul of meerdere tijdelijke regelingdelen. In een tijdelijk regelingdeel zetten andere bestuursorganen die het omgevingsplan aanpassen telkens hun regels. Dit zijn telkens aparte verzamelingen met regels die juridisch gezien onderdeel uitmaken van het omgevingsplan. Het is afhankelijk van de aard van de regels aan gemeenten om deze tijdelijk regelingdelen al dan niet te verwerken in het hoofddeel van het nieuwe deel van het omgevingsplan. Zo kunnen meerdere bestuursorganen besluiten nemen die het omgevingsplan wijzigen, maar blijft de gemeente de regie houden in het opbouwen en onderhouden van het hoofddeel van het omgevingsplan.

Tips

1. Check het nieuwe deel van het omgevingsplan

Check voor uw gemeente of er bij of kort na inwerkingtreding regels aanwezig zijn in het nieuwe deel van het omgevingsplan. Deze staan dan in het tijdelijk regelingdeel (zie hierboven). Zo ja, verken wat deze regels inhouden en wat ze betekenen voor bestaande juridische regels en voor bestaande toepasbare regels. Wees u er ook van bewust bij de transitie van uw omgevingsplan dat deze regels gelden en onderdeel zijn van het nieuwe deel.