Op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft iedere gemeente van rechtswege één omgevingsplan gekregen. Dat omgevingsplan bestaat uit twee delen: een tijdelijk deel en een nieuw deel. Zorg dat u weet wat u precies heeft en bepaal welke acties u nog moet uitvoeren.

Op deze webpagina’s gaan we in op de volgende onderwerpen:

We beschrijven steeds kort wat gemeenten hebben gekregen bij inwerkingtreding en verwijzen door naar andere bronnen voor uitgebreide informatie. Bij elk onderdeel is essentieel dat u inzicht heeft in wat u precies heeft en welke acties u eventueel nog moet uitvoeren om zo goed mogelijk met het omgevingsplan te kunnen werken. Per onderdeel geven we hiervoor praktische tips.

Van tijdelijk deel naar nieuw deel

Vanaf inwerkingtreding moet u door het nemen van wijzigingsbesluiten stap voor stap de regels uit het tijdelijk deel overbrengen naar het nieuwe deel van het omgevingsplan. Dit moet u doen conform de eisen en gedachten van de Omgevingswet. U heeft hiertoe tot 2032 de tijd: de zogenoemde transitieperiode. Lees hier verder over het wijzigen van het omgevingsplan

Zie ook