Met het wijzigen van het omgevingsplan kunnen gemeenten initiatieven faciliteren en nieuw beleid omzetten in regels. En via gebiedsgericht en thematisch wijzigen van het omgevingsplan kunnen gemeenten stap voor stap toewerken naar hun integraal omgevingsplan 2030.

Op deze webpagina's leest u meer over het wijzigen van het omgevingsplan. U vindt hier:

Bekijk hier hoe deze informatie over het wijzigen van het omgevingsplan samenhangt met andere informatie over het omgevingsplan op de VNG website

Keuzehulp instrumentarium

Bij het faciliteren van initiatieven heeft u de keuze tussen het wijzigen van het omgevingsplan met de standaard STOP/TP of met de tijdelijke alternatieve maatregel TAM-IMRO. En in veel gevallen is het ook mogelijk om te werken met een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De 'Keuzehulp instrumentarium' kan u helpen bij de afweging tussen een BOPA, het wijzigen van het omgevingsplan met STOP/TP en het wijzigen van het omgevingsplan met TAM-IMRO. Ga naar de keuzehulp

Uw reactie 

Heeft u vragen of ideeën over het wijzigen van het omgevingsplan? Wij horen graag van u. U kunt contact met ons opnemen via omgevingswet@vng.nl onder vermelding van 'omgevingsplan'.