De bruidsschat voor het omgevingsplan is sinds juli 2023 beschikbaar in de productieomgeving van de landelijke voorzieningen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze checklist geeft een overzicht van de acties die u uit kunt voeren doordat de bruidsschat daar beschikbaar is.

Het is belangrijk om de acties uit te voeren voordat u een planwijziging gaat publiceren met STOP/TPOD of toepasbare regels gaat wijzigen. Het is mogelijk dat sommige acties niet relevant voor u zijn. Als u bijvoorbeeld nog geen lokale toepasbare regels heeft gemaakt, dan zijn acties daarover niet relevant voor u. Neem eerst kennis van alle acties voordat u ze uitvoert!

De acties die zijn voorzien van een * zijn van belang om omgevingsplanwijzigingen uit te kunnen voeren met STOP/TPOD. Maakt u in eerste instantie alleen gebruik van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of de tijdelijke alternatieve maatregel TAM-IMRO om initiatieven mogelijk te maken, dan hebben deze acties minder prioriteit.

Wilt u weten wat nog meer nodig is om te kunnen werken met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Gebruik dan de tool Klaar voor de Start van de VNG.

Vragen

Heeft u vragen over deze checklist? Stel ze dan in de groep Omgevingswet van het VNG Forum (meld u aan om toegang te krijgen tot de groep) of via omgevingswet@vng.nl onder vermelding van ‘bruidsschat’.