Het rijk heeft de bruidsschat geladen in de landelijke voorziening van het DSO als onderdeel van het omgevingsplan. Deze is in overeenstemming met de gepubliceerde besluiten en was op 1 januari 2024 de juridisch geldende versie. 

De bruidsschat bestaat uit een plandeel en een toepasbare-regelsdeel. Het plandeel van de bruidsschat kunt u vanaf 2 januari 2024 wijzigen. Het is belangrijk dat u, door de bruidsschat in beheer te nemen, de juiste startsituatie creëert in uw plansoftware voor uw eerste planwijziging. Zo voorkomt u onbedoelde gevolgen bij die eerste planwijziging. Hieronder leest u wat we hiermee bedoelen.